Karta pobytu dla Ukraińców – jakie są wymagania i procedura uzyskania?

Karta pobytu dla Ukraińców to dokument, który pozwala na legalne przebywanie i pracę w Polsce. Jakie są wymagania i procedura uzyskania karty pobytu dla Ukraińców?

Wymagania

Aby uzyskać kartę pobytu dla Ukraińców, należy spełnić następujące wymagania:

  1. Posiadanie ważnego paszportu.
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Polsce.
  3. Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
  4. Brak wpisów do rejestru dłużników.

Procedura uzyskania

Procedura uzyskania karty pobytu dla Ukraińców składa się z kilku kroków:

  1. Wniosek – należy złożyć wniosek o wydanie karty pobytu w Urzędzie Wojewódzkim w miejscu zamieszkania.
  2. Dokumenty – do wniosku należy dołączyć m.in. ważny paszport, umowę o pracę, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaświadczenie o braku wpisów do rejestru dłużników.
  3. Opłata – wniosek o wydanie karty pobytu wiąże się z opłatą w wysokości ok. 50 zł.
  4. Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku należy oczekiwać na decyzję urzędu, która może potrwać od kilku dni do kilku tygodni.
  5. Odbiór karty pobytu – po pozytywnej decyzji urzędu, należy odebrać kartę pobytu osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Karta pobytu dla Ukraińców to dokument, który pozwala na legalne przebywanie i pracę w Polsce. Aby uzyskać kartę pobytu, należy spełnić wymagania, takie jak posiadanie ważnego paszportu, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ubezpieczenie zdrowotne oraz brak wpisów do rejestru dłużników. Procedura uzyskania karty pobytu składa się z kilku kroków, w tym złożenia wniosku, dołączenia dokumentów, opłaty, oczekiwania na decyzję oraz odbioru karty pobytu osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.