Kto najczęściej choruje na depresję?

Depresja może dotknąć każdego, niezależnie od płci, wieku, stanu zdrowia oraz sytuacji życiowej. Jej podłoże może być biologiczne jak i psychiczne lub społeczne – może wynikać zarówno z zaburzonej pracy struktur mózgu jak i sytuacji życiowej oraz związanych z nią obciążeń. Poniżej wskazujemy na grupy społeczne w największym stopniu narażone na wystąpienie depresji.

Depresja u kobiet i mężczyzn 

Zgodnie z opinią specjalistów, depresja dotyka częściej kobiety niż mężczyzn (nawet 3, 4-krotnie), a najczęściej zapadają na nią osoby pomiędzy 35 a 55 rokiem życia. Na różne typy zaburzeń ze spektrum depresji cierpieć może nawet 4-9% kobiet oraz 2-3% mężczyzn. 

Ocenia się, że przyczyną większej zapadalności kobiet może być gospodarka hormonalna kobiecych organizmów, lub czynniki psychospołeczne. Zarazem jednak należy podkreślić, że częstotliwość diagnozowania depresji u mężczyzn może być niższa z uwagi na ich mniejszą świadomość tego problemu oraz mniejszą skłonność do ekspresji emocjonalnej i otwartego mówienia o swoich problemach. 

Z tych powodów depresja u mężczyzn może występować częściej niż wynika to ze statystyk, jednak rzadziej jest diagnozowana. Dlatego wszelkie objawy depresji powinny być konsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu, który pomoże ukierunkować diagnozę wstępną. 

Poza osobami dorosłymi depresja dotyka też młodzież w wieku szkolnym, a nawet dzieci młodsze. Warto przy tym podkreślić, że wdrożenie prawidłowego leczenia (psychoterapia + farmakoterapia) daje wysoką gwarancję możliwości wyleczenia. Aż 80-90% osób ze zdiagnozowaną depresją może wyjść z choroby dzięki właściwemu postępowaniu terapeutycznemu.

Depresja jest też związana z sytuacjami życiowymi, takimi jak kryzysy osobiste, wypadki, doświadczenia ekstremalne czy utrata bliskiej osoby.