Paletyzator

Palezator to narzędzie służące do pakowania produktów na palety. Obsługiwany jest za pomocą wózka widłowego i może służyć do pakowania produktów o różnych rozmiarach i wadze. Palezator może służyć do pakowania produktów na nowe lub używane palety.

Palezator to wszechstronne narzędzie, które może znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, motoryzacyjny. W branży spożywczej i napojów paletyzator może być używany do pakowania produktów na palety w celu transportu do centrów dystrybucyjnych lub sprzedawców detalicznych. W branży farmaceutycznej paletyzator może służyć do pakowania produktów farmaceutycznych na palety w celu transportu do szpitali lub aptek. W branży motoryzacyjnej paletyzator może być wykorzystywany do pakowania części samochodowych na palety w celu transportu do montowni lub dealerów.

Palezator to proste narzędzie składające się z platformy, zestawu wideł oraz zestawu rolek. Platforma służy do podparcia produktu pakowanego na palecie. Widły służą do podnoszenia produktu na platformę. Rolki służą do przesuwania produktu na paletę.

Palezator obsługiwany jest za pomocą wózka widłowego. Operator wózka widłowego używa wideł do podnoszenia produktu na platformę. Operator następnie za pomocą rolek przenosi produkt na paletę. Palezator jest wtedy gotowy do ponownego użycia.