Woda demineralizowana

Woda jest niezbędnym zasobem do życia. Jest głównym składnikiem wszystkich żywych komórek i jest niezbędny w wielu procesach fizjologicznych. Ciało ludzkie składa się wagowo w około 60% z wody. W celu utrzymania homeostazy niezbędne jest spożywanie odpowiedniej ilości wody oraz zbilansowanie spożycia z wydajnością.

Istnieje wiele różnych rodzajów wody do spożycia, w tym woda z kranu, woda butelkowana i woda filtrowana. Jednym z rodzajów wody, który jest często używany w warunkach laboratoryjnych lub do celów przemysłowych, jest woda demineralizowana.

Co to jest woda demineralizowana?

Woda demineralizowana, znana również jako woda dejonizowana, to woda, z której usunięto jony mineralne. Te minerały obejmują wapń, sód, chlorek i inne rozpuszczone jony. Woda demineralizowana powstaje w procesie wymiany jonowej.

Wymiana jonowa to proces, w którym jony obecne w roztworze są wymieniane na jony innego typu. Można to zrobić za pomocą żywicy jonowymiennej, która jest materiałem selektywnie wiążącym się z określonymi jonami. Gdy woda przechodzi przez żywicę, minerały są wymieniane na inne jony, takie jak wodór lub wodorotlenek.

Następnie mówi się, że powstała woda jest zdemineralizowana. Należy pamiętać, że demineralizacja nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń z wody – usuwa jedynie jony mineralne.

Dlaczego warto używać wody zdemineralizowanej?

Woda demineralizowana ma wiele zastosowań. Jest często używany w laboratoriach lub warunkach przemysłowych, gdzie ważne jest, aby woda nie zawierała żadnych minerałów. Dzieje się tak, ponieważ minerały mogą zakłócać reakcje chemiczne lub inne procesy.

Woda demineralizowana cena jest również często używana w wieżach chłodniczych, ponieważ jony minerałów mogą sprzyjać rozwojowi bakterii. Dodatkowo do uzupełniania akumulatorów kwasowo-ołowiowych stosuje się czasami wodę zdemineralizowaną, ponieważ brak minerałów zmniejsza ryzyko korozji.