Fotowoltaika jak działa?

Fotowoltaika jest formą energii słonecznej, która przekształca światło w energię elektryczną. Mogą być wykorzystywane w zastosowaniach domowych i komercyjnych, jak również w elektrowniach zawodowych.

Podstawową zasadą działania fotowoltaiki jest efekt fotoelektryczny, który mówi, że niektóre materiały emitują elektrony, gdy absorbują światło. Kiedy te elektrony są uwalniane, wytwarzają prąd w obwodzie zewnętrznym, który może być wykorzystany do zasilania urządzeń elektrycznych, takich jak światła lub komputery.

Najczęściej stosowanym materiałem w systemach fotowoltaicznych jest krzem, który stanowi również podstawę mikroprocesorów znajdujących się w komputerach i innych urządzeniach elektronicznych. Ogniwa krzemowe powstają poprzez pokrojenie płytek oczyszczonego krzemu, a następnie pokrycie ich serią warstw pochłaniających różne długości fal świetlnych. Proces ten tworzy pole elektryczne pomiędzy dwoma warstwami: jedna absorbuje światło widzialne, a druga światło podczerwone z powierzchni Ziemi; razem wytwarzają one energię elektryczną pod wpływem światła słonecznego (lub innych źródeł światła).

Fotowoltaika jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem generowania energii. Systemy fotowoltaiczne nie wymagają kopania surowców, a ich produkcja nie powoduje żadnych szkód dla środowiska. Ponadto, gdy są one wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, nie emitują żadnych szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Fotowoltaika jest więc uznawana za źródło energii odnawialnej.

Korzyści wynikające ze stosowania fotowoltaiki są różnorodne i obejmują poprawę jakości powietrza, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji, a także zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej przez konwencjonalne elektrownie. Ponadto systemy fotowoltaiczne mogą być instalowane na dachach budynków, co dodatkowo pomaga chronić środowisko naturalne poprzez ograniczenie konieczności budowania nowych linii energetycznych.

Sprawdź również magazyn energii